Ons fokprogramma

Strenge criteria, zuivere resultaten

Met ons fokprogramma streven we naar een uitmuntende gezondheid van de honden. Daarbij kijken we niet enkel naar de fysieke, maar ook naar de psychologische en genetische gezondheid van het dier.

Onze honden behoren tot de High Premium-categorie van de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus – het hoogst haalbare. Ze zijn volledig ziektevrij en verkeren in een blakende gezondheid.

We volgen de richtlijn dat er in de eerste 5 tot 10 generaties geen sprake is van inteelt – hoogstens 5 % COI (I) (inteeltcoëfficiënt) volgens de methode van Hardiman. Op die manier halen we een gezonde genetische diversiteit.

Wat betekent ‘blakende gezondheid’ concreet?

  • Mdr1 +/+: geen mutaties in het multimedicatieweerstandgen (vrij)
  • DM N/N: vrij van en geen drager van degeneratieve myelopathie
  • HD A of B: volledig vrij van dysplasie voor de heupen
  • ED 0/0: geen dysplasie van de ellebogen
  • Schaarbeet: uitstekende tanden en kaakpositie
  • Een gezonde witte, soepele vacht
  • Geen hartproblemen
  • Geen allergieën

Waarom doen we niet aan inteelt?

De wetenschap toont aan dat dit de gezondheid van de honden benadeelt. Bij Linde’s White Wolves zoeken we constant naar nieuwe bloedlijnen en we verbeteren onze aanpak voortdurend.

Dat vergt vertrouwen en integriteit, maar ook een hechte samenwerking tussen fokkers. Ideeën en kennis uitwisselen is dan ook cruciaal. Daarom werken we graag samen met mensen die onze passie voor dit ras en onze motieven delen, zodat we gezonde Zwitserse Witte Herders behouden en verbeteren.

Ik ben op zoek naar

Niet enkel kampioenen

We moedigen de beslissing van fokkers om wedstrijden te lopen aan en volgen het circuit van dichtbij op. Toch kiezen we er bewust voor om niet uitsluitend te werken met kampioensouders voor ons fokprogramma.

We kijken verder dan verworven titels en schenken veel aandacht aan zowel het fenotype als het genotype van de hond. Dat laatste bepaalt namelijk de gezondheid van de hond.